tisdag 24 april 2018

Erfarenhetsutbyte 24 april


  • Föreläsningen - Oerhört inspirerande. Skulle önska lyssna mer till Ann-Marie. Väckte stor nyfikenhet och det blir en utmaning att förmedla. Kolleger och chef får ta/visa valda delar och göra likadant som gjordes på föreläsningen.
  • Det vi tar med oss: Ta med böcker överallt för att inspirera
  • Vi delgav varandra hur långt tre förskolebibliotek hade kommit. Från att bestämma utrymme till hyllor, bokvagnar och till hur målbeskrivningen såg ut.
    Vision om "skatt" på Tvedegård, till detaljerad progression om barn som hämtar böcker samt att koppla på jämställdhet i målformuleringar delgavs.
  • Föräldrars inträde/medverkan i bokens värld. HUR?  Skicka hem en bok alternativt visa till förskolebibliotek att låta barn visa och berätta om en bok de känner igen. Införa bokkassar och sedan inspirera till att besöka biblioteket. Att minska på krav från föräldrar att läsa för sina barn var något som satte igång tankar......
  • Struktur - på boklån för respektive avdelning diskuterades

Erfarenhetsutbyte 24/4

Sammanfattning

Vi pratade om hur långt vi kommit på de olika förskolorna.
Ängsgården, öppet för utlåning, inte helt färdigt. Skall beställa lite fler böcker. Haft föräldramöte i vår där representant från folkbiblioteket var på plats.
Öllsjögårds förskola, ett förskolebibliotek på tre förskolor. Inrett, böcker beställda och uppsatta. Bokningssystem eftersom det är tre förskolor. Använder ”bokkassar” för att få föräldrar att låna böcker.
Österängs förskola, beställt böcker och håller på att inreda ett rum.
Tvedegårds förskola, Använder trapphuset för sitt förskolebibliotek pga platsbrist. Böcker beställda och komna men inte klart för utlåning.
Villa förskola, färdigt. Används regelbundet.

Diskussioner om att ha böcker utomhus.
Gamla böcker kan man få registrerade på SBC.
Samtal om ”gamla” böcker och dess innehåll. T ex. Tomtebobarnen.
Klipppa ut bilder från söndriga böcker och använda till annat.
Ljudböcker.
Vikten av att läsa på modersmålet.

Vi önskar att lyssna mer på Ann-Marie Körling. Om vi skall få barnen intresserade av litteratur så är det viktigt att vi läser och visar intresse för litteraturen.


Erfarenhetsutbyte 24/4* Utlåning av böcker mellan avdelningar, skriver man upp eller bara tar man boken. Ingen lånar ut till föräldrar utan uppmanar föräldrar att gå till folkbiblioteken när barnen/föräldrarna hittat en bo de är intresserade av.


*Vi diskuterade bokpåsar: några funderade på att ha egna böcker i bokpåsarna, men många har bokpåsar ifrån folkbiblioteket.


*Vi diskuterade hur viktiga folkbiblioteken fortfarande är även om många förskolor har egna bibliotek.


*Vi pratade om hur viktigt det är att man redan på småbarn jobbar med hur man hanterar böcker och att de ska finnas tillgängliga för barnen under hela dagen.


*Ett sätt att samarbeta med hemmen om läsning är att skicka hem en bokpåse som barnen kan lägga en favoritbok i som de kan berätta om/läsa på en samling.Erfarenhetsutbyte 24/4


Fördel med tillgänglighet, att ha nära till förskolebiblioteket.
Kryddgården: Låna böcker varje måndag, och sedan har man planerade lässtunder flera tillfällen varje dag med veckans böcker. Barnen tar hem böcker och läser och presenterar sedan böckerna för kompisarna på förskolan.
Tips på sensomotoriska hjälpmedel till barnen för att de ska orka hålla koncentrationen uppe och koppen mer stilla.
Fråga: hur länge får man låna böckerna till sin avdelning? Olika från ställe till ställe. Också olika ´hur man har valt att sortera upp sina böcker och visa upp dem, t ex med boklister i fönsterkarmar mm.
Svalans förskola är med i läslyftet och arbetar utifrån deras etapper.
Fullriggaren: Sagokorg färdigpackad med filt och böcker som man kan ta ut och sätta sig och läsa ute. Kan vara sagopåsar också. Ska påbörja läslyftet.
Kulladal: Fokus på boksamtal, APT där vi pratat om syfte och hur man kan göra. Därefter haft kollegialt lärande där vi filmat varandra. Utmaning att ha lokaler på två olika ställen.
Ängsgården: Håller på med bokinköp och är på gång att starta upp biblioteket men använder de böcker som finns redan nu. Planerar för bokpåsar med filt för att ta med ut.

fredag 6 april 2018


Hälsning ifrån Tallbackens förskolebibliotek.


Hej!

Här på Tallbacken har vi kommit en bit på vägen med vårt bibliotek.
Vi har ett rum som även är ett planeringsrum.För att få plats med detta  har vi ett bord som går att fälla upp mot väggen.
Övrig inredning består av boklådor, bokhylla, tavellister på väggen för presentation av böckerna. Vi väntar på en ny förvaringslåda så att vi får bättre plats med våra böcker.

Vi har handdockor och det finns färgpennor och papper så att barnen kan rita. Mjuka kuddar och saccosäckar att sitta på. Även en berättarstol finns.

Alla bokinköp för den summa vi blev tilldelad är gjorda, vi har bett föräldrar om tips på  böcker som deras barn tycker om. Tycker att vi har fått ett bra/stort utbud av böcker.

Vi har fått många böcker, skänkta av föräldrar, dessa böcker tänker vi använda till ett mobilt ute-bibliotek.

Vi har samarbete med folkbiblioteket i Vä, och genom den har vi bokpåsar som får lånas hem. Vi har även köpt in en del böcker om föräldraskap som vi tipsar om att de kan låna på folkbiblioteket. Dessa finns på en hylla utanför vårt förskolebibliotek.

Towe och Monaonsdag 4 april 2018

Önnegårdens förskolebibliotek


Här kommer en utvärdering från oss på Önnegårdens förskola.

Vi har inrett vårt bibliotek i ett utrymme utanför chefens kontor. Där finns konsolhyllor samt bokvagn. I vår inredning ingår också en läsfåtölj, en sagofilt, två hörlurar samt en CD-spelare. Vårt bibliotek är avgränsat med ett draperi. Det finns även tillgång till stearinljus samt ljusslinga m.m. för att skapa en lugn och mysig atmosfär. Vi känner att bibliotekets placering är väldigt bra med ingång utifrån.

Vi har formulerat en enkät till föräldrarna angående läsvanor i hemmet. Planen är att vi efter ett läsår ska utvärdera i en ny enkät för att se om det skett en förändring.Vi ser en mycket positiv inställning bland barn och föräldrar kring vårt förskolebibliotek.

Ämnen för vår litteratur som vi valt att satsa extra på är naturvetenskap då detta är vår profil, värdegrund, arabisk litteratur samt tecken filmer med Ika Nord.
När vi gjort vår beställning från Adlibris har ett flertal böcker inte gått att beställa. Vi hoppas att detta bara var tillfälligt. 

Vi fortsätter att beställa böcker och färdigställa rummet!

Med vänliga hälsningar 

Önnegårdens förskola

måndag 26 mars 2018

Hälsning från Näsbygårdens förskolebibliotek

Hej alla bokfantaster, här kommer en hälsning från Näsbygårdens förskola!

I den här ljusa glaskorridoren på Näsbygårdens förskola växer just nu ett förskolebibliotek fram. Nu är litteraturen snart beställd och biblioteksmiljöns utformning är påbörjad.
På självaste förskolans dag ska det bli en invigning för förskolebibloteket. Då är nyfikna och lässugna barn, föräldrar och pedagoger välkomna att fira vårt förskolebibliotek. Under början av vårterminen har barn, föräldrar och pedagoger varit delaktiga kring biblioteket, b.la. genom att påverka vilka böcker som skulle köpas in. Äntligen så får vi alla snart se resultatet av såväl inköp av böcker som till miljön. 

I vårt bibliotek vill vi synliggöra litteratur och annan media för barn och vuxna. Man kommer b.la. mötas av böcker på flera olika språk, serietidningar, faktaböcker mm. På de vita hyllorna längs med fönstren kommer böcker frontas. I biblioteket kommer det även finnas en "läsplatta" där man erbjuds att lyssna till böcker genom appar eller qr-koder. Eftersom barnen önskade sig läskiga böcker så kommer vi inreda en läskig hörna med bokfavoriter som "Fru Skräck". Denna hörna kommer anpassas allt efter hur barnens intresse för bok-genrer förändras. Vi kommer också presentera en naturvetenskaps-sektion i biblioteket. Detta till vårt rådande temaarbete på förskolan, som vi hoppas ska inspirera, lära oss vidare om naturvetenskapen. 

Samtliga avdelningar har eller kommer att få inbjudande läshörnor under våren. Just nu är vi i fart med att planera invigning och färdigställa miljöerna i läshörnor/bibliotek. Vi återkommer senare med bilder från resultatet och av invigningen. Nu ser vi med längtan fram emot en förhoppningsvis trevlig invigning och flera mysiga lässtunder.


Nu är vi på gång!